Open trainingen (Invictus games 2023)

heb je interesse om met lotgenoten te sporten lees dan het volgende bericht en schroom niet om eens langs te komen of je gegevens door te geven via de mail, heb je vragen stel ze gerust:

 

Beste,

Hierbij doen wij jullie de sportplanning voor de tweede helft van 2022 toekomen.

De genoemde open trainingen en doordeweekse trainingen worden op het Militair Revalidatie Centrum in Doorn gegeven. De trainingstijden zijn tussen 18.30-21.00 u. Dit kan per sport verschillen. Belangstellenden ontvangen de precieze tijden separaat.

Het overzicht in de bijlage bestaat uit doordeweekse (sport specifieke) trainingen en open trainingen. Daarnaast zijn er OMK’s en NMK’s opgenomen. Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers en collegae die tijdens de diensttijd chronisch ziek zijn worden, zijn hierbij meer dan welkom. Denk bij chronisch ziek bijvoorbeeld aan kanker, MS, ALS. Het moet medisch gezien voor iedere belangstellende wel verantwoord zijn om te gaan sporten. Twijfel je, vraag dan altijd eerst advies aan je arts/specialist.

Als je naast het gezamenlijk sporten belangstelling voor deelname aan de Invictus Games hebt dan start het proces hiervoor op 20 augustus aanstaande. Belangstellenden krijgen dan uitleg over de organisatie en het proces naar de Invictus Games in Düsseldorf 2023. We bespreken ook wat belangstellenden van ons mogen verwachten/krijgen en wat wij van de belangstellenden verwachten. Verder geven we een transparant inzicht in de manier van selecteren. Het nieuwe Dutch Invictus Games Team moet eind januari 2023 zijn samengesteld. Deze selectie zal dan aan de Invictus Games in Düsseldorf gaan deelnemen. Deze zijn van 9-16 september 2023.

Vooralsnog is de open training/voorlichting op 20 augustus aanstaande in Doorn. Als de groep belangstellenden te groot wordt dan wijken we mogelijk naar een andere locatie uit.

Opgave voor de open training/voorlichting kan via dit mailadres tot en met 1 augustusaanstaande.

Heb je geen belangstelling voor deelname aan de Invictus Games dan kun je gewoon mee blijven sporten. Alleen de Centrale Bijeenkomsten vanaf 2023 zijn voor de nieuwe selectie. Een ieder is tijdens de doordeweekse trainingen en sport specifieke trainingen welkom zolang je binnen de doelgroep valt.

Voor het einde van dit jaar zal de planning voor 2023 worden gemaild.

Deze mail is ook naar functionarissen in- en extern Defensie verzonden die uit hoofde van hun functie met de bovengenoemde doelgroep werken. Ik wil u verzoeken deze mail met mogelijke belangstellenden te bespreken en te delen.

Belangstellenden die nog niet op de maillijst staan kunnen zich via dit mailadres aanmelden. Ze worden dan op de maillijst geplaatst en op de hoogte gehouden. Daarnaast worden ze aan de specifieke sport appgroepen toegevoegd. De betreffende trainers houden op deze manier de sporters op de hoogte over een specifieke sport. Geef dus bij belangstelling aan welke sport je zou willen gaan proberen of doen.

Als er naar aanleiding van bovenstaande of de bijlage vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.

Met sportieve groet,

Mede namens de Staf Dutch Invictus Team,

Edwin de Wolf

Met vriendelijke groet,

Edwin de Wolf

Dutch Invictus Team / Gehandicpatensport Defensie

Teammanager

e-mail: sportplatform@mindef.nl