Blue Support is er voor jou !

Voor wie en wat is Blue Support

Blue Support is een lotgenotengroep van mensen die (heftige) dingen hebben meegemaakt en dit niet altijd even makkelijk een plekje kunnen geven.

Dit kan op uitzending zijn, op de werkvloer of iets in je directe omgeving. Over het algemeen zijn het allemaal mensen werkzaam of werkzaam geweest bij de KMar.

Wij willen enkele keren per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij we elkaar in een informele setting kunnen ontmoeten.

Wij willen het graag laagdrempelig houden.